HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Huyện đoàn Lập Thạch ra quân tháng thanh niên năm 2019 (08/03/2019)

Chiều ngày 06/3/2019, Tại trường THPT Triệu Thái, Huyện Đoàn Lập Thạch tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019......

Các hội quần chúng phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (05/03/2019)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội...

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (19/02/2019)

Trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp huyện Lập Thạch đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ......

Huyện đoàn tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018 (21/01/2019)

Ngày 21/1/2019, Huyện Đoàn Lập Thạch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019......

Hội nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (15/01/2019)

Sáng ngày 14/1/2019, Hội Nông dân huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019......

Hội Chữ thập đỏ huyện tổng kết công tác Hội năm 2018 (11/01/2019)

Sáng ngày 11/01/2019, Hội chữ thập đỏ huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019....

Hội phụ nữ huyện Lập Thạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 (11/01/2019)

Sáng ngày 10/1/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019......

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức tổng kết công tác năm 2018... (03/01/2019)

Sáng ngày 03/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch đã tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019......

Hội CCB huyện Lập Thạch làm theo lời Bác (08/11/2018)

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lập Thạch luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu”......

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa III năm 2018 (07/11/2018)

Sáng ngày 07/11/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa III năm 2018......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)