THỜI SỰ TỔNG HỢP

Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ huyện (31/03/2020)

Sáng ngày 30/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch khóa XX đã tổ chức hội nghị lần thứ 20......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tử Du lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (30/03/2020)

Ngày 27/3/2020, Đảng bộ xã Tử Du, huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lôi lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 (27/03/2020)

Trong hai ngày 24 và 25/3/2020, Đảng bộ xã Xuân Lôi tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025......

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Văn Quán lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 (27/03/2020)

Ngày 25/3/202, Đảng bộ xã Văn Quán tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vân Trục lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 (27/03/2020)

Ngày 26/3/2020, Đảng bộ xã Vân Trục tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025......

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 (27/03/2020)

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025...

Huyện Lập Thạch chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (26/03/2020)

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19)...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Mỹ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 (26/03/2020)

Ngày 25/3/2020, Đảng bộ xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025......

Đại hội Chi bộ Văn Phòng UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025 (25/03/2020)

Sáng ngày 21/3/2020, Chi bộ Văn phòng UBND huyện long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025......

Hội nghị điểm điển hình tiên tiến xã Đình Chu lần thứ V (2015 – 2020) (20/03/2020)

Ngày 20/3/2020 xã Đình Chu, huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)