THỜI SỰ TỔNG HỢP

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị trấn Hoa Sơn, Liên Hòa, Triệu Đề, Tử Du, Bắc Bình nhiệm kỳ 2019-2024 (18/03/2019)

Trong các ngày từ 11,12,13, 15-3/2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn Hoa Sơn, Liên Hòa, Triệu Đề, Tử Du, Bắc Bình......

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Tiên Lữ nhiệm kỳ 2019 - 2024 (14/03/2019)

Trong 2 ngày 12 - 13/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Lữ tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024......

Đảng ủy xã Bàn Giản kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 (15/03/2019)

Sáng ngày 14/3/2019, Đảng ủy xã Bàn Giản tổ chức hội nghị Ban chấp hành thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy xã Bàn Giản......

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Xuân Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024 (08/03/2019)

Trong 2 ngày 6-7/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019 - 2024......

Lễ công bố xã Liên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (26/02/2019)

Sáng ngày 26/02/2019, UBND huyện Lập Thạch tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định, Bằng công nhận xã Liên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018......

Đảm bảo đủ nước cho lúa xuân (22/02/2019)

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy theo đúng khung thời vụ......

Đảng bộ xã Thái Hòa tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (15/02/2019)

Thấm nhuần tư tưởng lấy dân làm gốc, đoàn kết là sức mạnh, chính vì vậy, Đảng bộ xã Thái Hòa thực hiện tốt việc tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân......

Lập Thạch: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công (11/02/2019)

Thời gian qua, UBND huyện Lập Thạch đã tập trung chỉ đạo, tổ chức hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công......

Đồng chí Lê Duy Thành thăm và làm việc với công ty TNHH Giày da Lập Thạch (29/01/2019)

Chiều ngày 29/01/2019, đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đến thăm và làm việc với công ty TNHH Giày da Lập Thạch......

Huyện ủy Lập Thạch tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (30/01/2019)

Sáng ngày 29/01/2019, Huyện ủy Lập Thạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)