THỜI SỰ TỔNG HỢP

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018) (16/10/2018)

Sáng ngày 16/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lập Thạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)....

Tuyên truyền chính sách trợ giúp người cao tuổi năm 2018 (11/10/2018)

Sáng ngày 11/10/2018, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phổi hợp với phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách trợ giúp người cao tuổi......

Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ huyện Lập Thạch (10/10/2018)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đã khẳng định: “Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận l...

Lập Thạch triển khai kế hoạch diệt chuột vụ đông 2018 (08/10/2018)

Vừa qua, Phòng NN&PTNT huyện Lập Thạch đã tiếp nhận và cấp phát 19.250 gói thuốc diệt chuột Ranpart 2%DS với diện tích hỗ trợ cho 1.375ha cây vụ đông của cho 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện......

Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (08/10/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ -CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020......

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện (04/10/2018)

Sáng ngày 04/10/2018, Tổ Giám sát số 01 của Huyện ủy Lập Thạch do đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm trưởng đoàn......

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ (03/10/2018)

Sáng ngày 03/10/2018, tại hội trường thị trấn Lập Thạch, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ......

Huyện Lập Thạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công giai đoạn 2018-2021 (02/10/2018)

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân......

Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (27/09/2018)

Sáng ngày 27/9/2018, tại Trường THCS Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Ban ATGT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Honda Việt Nam...

Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Đảng ủy xã Văn Quán (27/09/2018)

Ngày 26/9/2018, Tổ giám sát của Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng – TV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ...

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)