AN NINH QUỐC PHÒNG

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018 (15/08/2018)

Từ ngày 14-17/8/2018, tại Ban chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lập Thạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018......

Xã Quang Sơn khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ (26/07/2018)

Ngày 26/7/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Lập Thạch tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Quang Sơn...

Lập Thạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 tại xã Vân Trục (23/07/2018)

Sáng ngày 23/7/2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Vân Trục......

Lập Thạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 tại xã Liên Hòa (03/07/2018)

Sáng ngày 03/7/2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Liên Hòa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng (GDQP)......

Công an tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018 (20/06/2018)

Sáng ngày 19/6/2018, tại hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin thể theo huyện, công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với công an huyện Lập Thạch tổ chức lớp tập huấn......

Ban CHQS huyện Lập Thạch chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 49/2015/QĐ- TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ (30/05/2018)

Sáng ngày 30/5/2018, Ban chỉ đạo 24, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lập Thạch tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần, đợt 7 và cấp giấy chứng nhận......

Tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018. (18/05/2018)

Chiều Ngày 18/5/2018, tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Lập Thạch, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc......

Lập Thạch khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2018 (10/05/2018)

Sáng ngày 10/5/2018, Ban CHQS huyện Lập Thạch tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2018......

Lực lượng vũ trang huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng (08/05/2018)

Là một đơn vị có bề dày truyền thống trong thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng quân đội,......

Liễn Sơn xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh (07/05/2018)

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch luôn thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)