KINH TẾ - NÔNG NGHIỆP

Liên Hòa phát triển chăn nuôi giúp đời sống người dân được nâng cao (02/08/2021)

Là một xã nằm ven sông Phó Đáy, trước đây thu nhập của người dân chủ yếu từ trồng ngô và các loại cây ngắn ngày, hiệu quả không cao. Những năm gần đây, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, người dân nơi đây đã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao v...

Hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (30/07/2021)

.Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, huyện Lập Thạch đã triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, qua đó giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩ...

7 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 17% (29/07/2021)

Trong tháng 7, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành, đặc biệt là các tỉnh phía Nam và thành phố Hà Nội. Cùng với sự chủ động, quyết liệt của tỉnh ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, các doanh nghiệp vừa tổ chức sản xuất vừa nắm bắt tình...

Đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 (28/07/2021)

Những tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, huyện Lập Thạch đã thực...

Hiệu quả bước đầu từ dồn thửa đổi ruộng ở Đồng Ích (28/07/2021)

.Những cánh đồng, thửa ruộng manh mún trở thành những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đường giao thông nội đồng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, đưa cơ giới vào...

Lập Thạch hướng tới xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn (28/07/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp t...

Nông nghiệp giữ vững đà tăng trưởng (23/07/2021)

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất trong 10 năm trở lại đây, thêm một lần nữa, ngành Nông nghiệp tỉnh lại khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội....

Một số loại sâu bệnh hại lúa mùa trong tháng 7, đầu tháng 8 và các biện pháp phòng chống (19/07/2021)

.Vụ Mùa năm nay, toàn huyện đã gieo cấy được 2.833,94 ha lúa, hiện cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường, đang ở giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Theo điều tra của Trạm trồng trọt & BVTV, hiện nay một số đối tượng sâu bệnh đang phát sinh và gia tăn...

Chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện (15/07/2021)

Năm 2021, 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh được giao tổng vốn đầu tư công hơn 3.883 tỷ đồng. Để giải ngân hết nguồn vốn được giao, các địa phương đã ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã quyết toán, công trình chuyển tiếp và các dự án mới khi bảo đ...

Chủ động phòng, chống dịch cúm A/H5N8 trên đàn gia cầm (15/07/2021)

. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủng vi rút Cúm gia cầm thể độc lực cao A/H5N8 đã xuất hiện gây bệnh trên gia cầm ở mộ số địa phương trong nước và đang có nguy cơ bùng phát diện rộng trở lại. Nhằm đảm bảo an toàn cho đàn gia...