• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin kinh tế

Đồng Ích nỗ lực giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới 09/04/2018

Cuối năm 2016, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do còn nợ xây dựng cơ bản nên đến nay, địa phương vẫn chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn m...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Lập Thạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 18/04/2018

Nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi người về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục rèn lu...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Anh Công làm theo lời Bác 18/04/2018

Được anh em bạn bè, đồng nghiệp yêu quý và nhân dân tin yêu với nghị lực không quản ngại khó khăn, gian khổ; Trung tá Nguyễn Minh Công, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào (XDPT) và phụ trách xã (PTX)....