• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xã miền núi Quang Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao 02/08/2021

Hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới (NTM) đã khó, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành càng khó hơn. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã miền núi Quang Sơn,...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai 02/08/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; trong đó quy định cụ thể về thành lập và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai, nguồn tài chính, n...

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Chị Trần Thu Hiền góp sức đẩy lùi dịch Covid-19 20/07/2021

.Bằng những việc làm thiết thực, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, chị Trần Thu Hiền, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tây Sơn, xã Thái...

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

7 cách “chung sống hòa bình” với bệnh gout 28/06/2021

Để có thể “chung sống hòa bình” với căn bệnh gây đau đớn các khớp này, bạn cần thay đổi chế độ dinh dưỡng và lối sống....