• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Xây dựng quỹ từ việc làm sạch môi trường 21/12/2017

Được thành lập chưa lâu nhưng câu lạc bộ Chia sẻ yêu thương của hội LHPN xã Triệu Đề đã tạo ra sức lan tỏa lớn, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống......