• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

An ninh quốc phòng

Lập Thạch xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh 08/10/2018

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"......

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Chủ nhiệm hợp tác xã năng động 03/10/2018

"Năng động trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần trách nhiệm cao với tập thể" là nhận xét của các xã viên về ông Tạ Văn Trinh thôn Hùng Sơn xã Triệu Đề......